Jun 5, 2020 • 31M

Ep.10 Vidusmūža krīze I

17
5
Upgrade to listen
Psiholoģe un psihoterapijas speciāliste Ginta Ratniece dalās ar savām pārdomām un pieredzi...
Episode details
5 comments

Dārgie draugi,

Šodien liekam pamatus vidusmūža krīzes tēmai, apskatot dzīves posmus Junga izpratnē.

Šajā epizodē pieminām sekojošus resursus: 

Karla Junga (1875-1961, Carl Jung / Карл Юнг) rakstu Dzīves stadijas (1931, The Stages of Life), pieejamu Junga kopoto rakstu 8. sējumā

Ep.5 Ego un Patība

James Hollis (1940) grāmatu The Middle Passage: From Misery to…

This episode is for paid subscribers