Ep. 57 Tēva loma

Dārgie draugi!

Šodien runājam par tēva lomu mūsu attīstībā un tās atšķirīgajām funkcijām un “sejām” dažādos dzīves posmos

Šajā epizodē pieminām sekojošus resursus:

Par femīno un maskulīno jau runājām Ep. 30 Pasaka par apbglabāto mēnesi

Par mātes lomu runājām jo sevišķi Ep. 43 Mātes loma un Dēmetras arhetips

Mākslas filmu Whiplash (2014, Damien Chazelle)

Kā bi…

This episode is for paying subscribers