May 7, 2021 • 39M

Ep. 58 Psihoterapeita kabinets

Ginta Ratniece
Comment2
Share
 
1.0×
0:00
-39:01
Open in playerListen on);
Psiholoģe un psihoterapijas speciāliste Ginta Ratniece dalās ar savām pārdomām un pieredzi...
Episode details
2 comments

Dārgie draugi!

Šodien runājam par vienu no terapeitiskā rāmja aspektiem, par psihoterapeita kabinetu un tā nozīmību. Šīs epizodes galvenā iedvesma bija Henry Abramovitch (1950), Junga analītiķa, kura grāmatu Brothers and Sisters: Myth and Reality (2014) ieteicām Ep. 54 Brāļi un māsas, eseja Who is My Jung? Tajā, cita starpā, Abramovitch reflektē par fiziskās telpas nozīmi terapetiskajā procesā un apraksta dažus no sava kabineta elementiem

Līdz šim par psihoterapijas pamatprincipiem un formālajiem aspektiem esam runājušas epizodēs Psihoterapijas pamatprincipi, Ja esi domājis, vai kļūt par psihoterapeitu… un Grupu psihoterapija. Par Gintas personīgo pieredzi var uzzināt vairāk noklausoties Ep.0 Gintas profesionālā trajektorija

Šajā epizodē pieminām sekojošus resursus:

Pieminētās plašākās Abramovitch refleksijas par terapijas “trauku” ir pieejamas Abramovitch H. 1997. Temenos lost: Reflections on moving. J Anal Psychol. 1997 Oct; 42(4): 569-84 un krieviski rakstu krājumā Перформанс анализа: Позиции юнгианства и иудаизма (2019, Когито-Центр)

Temenos / Теменос

Ep. 29 Alķīmija kā metafora

Seriālu In Treatment, kuram uz sarunas ieraksta brīdi bijām redzējušas pirmās trīs sezonas (2008-2010); maija beigās klajā nāks jauna sezona ar jaunu galveno varoni

Seriālu The Sopranos (1999-2007)

Zigmundu Freidu (1856-1939, Sigismund Freud / Зигмунд Фрейд); abi Freida muzeji - gan Vīnes, gan Londonas - bija viņa dzīvesvietas, kur viņš pieņēma klientus

Karlu Jungu (1875-1961, Carl Jung / Карл Юнг) un viņa tornīti Bollingen Tower / Башня в Боллингене

Irvin Yalom (1931, Ирвин Ялом), kura darbus esam jau pieminējušas epizodēs Ginta iesaka maijā, Ja esi domājis, vai kļūt par psihoterapeitu, Grupu psihoterapija un Ep. 34 Kas ir vaina, un kāpēc tā man seko?

Pieminētā mākslas filma, kas interpretē Freida, Junga un Sabina Spielrein (1885-1942, Сабина Шпильрейн) attiecību vēsturi, ir A Dangerous Method (2011, David Cronenberg)

Kā simbolisko materiālu par 19.gs. ārstu privātpraksēm pieminam filmu Hysteria (2011, Tanya Wexler)

John Beebe (1939)

Fotogrāfiju sērijas ar psihoterapeitu kabinetiem ir, piemēram, Sebastian Zimmermann sērija Fifty Shrinks, Mark Gerald sērija In the Shadow of Freud's Couch un Saul Robbins sērija ar tukšiem terapetu krēsliem Initial Intake

Tiem, kuri vēlas iedziļināties akadēmiskajās debatēs par mājas kabinetiem, 2007. gadā Psychoanalytic Psychology Vol 24(1) un Vol 24(4) tika publicēti vairāki šim jautājumam veltīti raksti

Ir arī mēģināts kvantificēt, kurus terapeitu kabinetu aspektus potenciālie klienti vērtē visaugstāk: Nasar, J. L., & Devlin, A. S. 2011. Impressions of psychotherapists' offices. Journal of Counseling Psychology, 58(3), 310–320 un Devlin, A. S, Nasar J. L., Cubukcu E. 2014.  Students’ Impressions of Psychotherapists’ Offices: Cross-Cultural Comparisons. Environment and Behavior. 46(8):946-971.

Patīkamu klausīšanos, un - kā vienmēr - mēs ar lielu prieku dzirdētu par Tavām domām par psihoterapeitu kabinetiem vai arī jebkuru citu domu, ko šis projekts Tevī ir raisījis… tepat komentāros, Gintas Facebook un Instagram lapās, vai arī uz e-pastu runatargintu [a] gmail .com

Un atgādinām, ka Kino zelta fonds ir 'mūžzaļš' un pieejams mūsu abonentiem dienās, kad lūkojies pēc filmu vai seriālu iedvesmas

Runāt ar Gintu bezmaksas epizodes var klausīties arī Spotify un Apple Podcasts. Ar šiem linkiem var droši dalīties ar draugiem, radiem un kaimiņiem, kuri arī ir pelnījuši parunāt ar Gintu